Fr En
الأعضاء
 
 
  • المهندسين
 الرتبة  الإسم و اللقب  السيرة الذاتية
 مهندس عام  علام الحصايري  
 مهندس رئيس عادل زيتون  
مهندس أول نجوى العيادي  

  • التقنيين
الرتبة  الإسم و اللقب  السيرة الذاتية
مساعد تطبيق أول فوق الرتية إيمان الرقيق  
مساعد تطبيق أول كمال مراد  
مساعد تطبيق أول نزار العش  
تقني فيصل بوكحيلي  
عون تقني هيثم ميلادي  

  • الكتابة
الرتبة  الإسم و اللقب  السيرة الذاتية
 تقني صالح بوعزيزي  


  • العملة

الرتبة  الإسم و اللقب  السيرة الذاتية
عامل صنف 4 محمد العامري